Välkommen till min blogg om Bjäre

Välkommen till min blogg om Bjäre

Nyhetsbrev nr 20 nu ute

BjäreSkapad av Kalle Eriksson tis, december 13, 2016 13:28:07
Nyhetsbrev nr 20 har nu dstribuerats. Innehållet knyter an till föreberedelserna inför julen under tidernas lopp och i olka delar av världen.
Brevet har nu nått ca 1 100 mottagare i många olika länder och världsdelar.
Om du inte är bland mottagarna men önskar bli det, är det bara att du skickar ett mejl om det till kalle@bjarenet.com
Tidigare Nyhetsbrev kan du se här på min hemsida. Sök under rubriken Bjäre- som jag ser det.
kalle  • Kommentarer(0)//blog.bjareforlaget.com/#post559